Selecteer een pagina

EFRO project 1302 : Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom naar Vlaanderen

Project digitale zorgondersteuning

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming tussen eerstelijnszorgverleners (diegene waar je zonder doorverwijzing terecht kan zoals huisartsen, verpleegkundigen, apothekers …), welzijnszorg (gezinszorg, sociale diensten …), ziekenhuizen, alsook de patiënt zelf zodat deze zelf de regie over zijn eigen zorg kan nemen.

Digitaal is er nog geen naadloze aansluiting tussen de tools die de verschillende actoren gebruiken. Hierdoor is er geen vlotte één op één uitwisseling mogelijk. De verscheidene softwarepakketten die gebruikt worden binnen de eerste lijn sluiten niet op elkaar aan of zijn niet geconnecteerd met het digitale overheidsplatform Vitalink, waardoor de onderlinge afstemming en gegevensuitwisseling niet altijd vlot en efficiënt verloopt.

De ambitie van dit project is om, met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), de softwareleveranciers aan te zetten om, in het belang van de patiënt, de afstemming tussen de softwarepakketten en Vitalink te optimaliseren.

We willen zo een efficiënte en veilige manier om met elkaar in contact te treden, patiëntgegevens uit te wisselen en on-the-spot gebruik kunnen maken van de meest recente patiëntdata. Naast een efficiënte gegevensdeling ontbreken er ook verscheidene functionaliteiten binnen de digitale zorgketen. Gedurende dit project zullen deze hiaten in kaart gebracht worden om er vervolgens voor minimaal 3 een digitale oplossing voor te ontwikkelen.

Uiteraard houden we de bereikte projectresultaten niet in Limburg maar worden ze opgeschaald naar Vlaanderen. Hiervoor staan we in nauw contact met het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Nieuws

Nieuwe app vergemakkelijkt het leven van diabetespatiënten